História

Firma Frikov s.r.o. bola založená v roku 2004. Hlavným dôvodom založenia firmy bolo uspokojenie potrieb firiem pri dodávke a montáži uzavretých priestorov, ako aj renovácie a modernizovanie už existujúcich firemných priestorov. Počas existencie firmy sme prešli niekoľkými zmenami, ktoré prispeli k vyhoveniu špeciálnych potrieb našich zákazníkov. 

Hlavnou náplňou firmy Frikov s.r.o je výroba a montáž oceľových konštrukcií. Nakoľko naši zákazníci  viac uprednostňujú komplexné služby, ponúkame tiež doplnkové konštrukcie, klampiarske a kováčske práce, opláštenia a izolačné opláštenia.