Ponuka

 

1. Oceľové konštrukcie priemyselných objektov z valcovaných a uzatvorených profilov 

2.Montované  oceľové konštrukcie 

3. Zámočnícke výrobky a zváračské práce

4. Opláštenie oceľových konštrukcií, budov a priemyselných objektov

5. Nizkoenergetické montované oceľové domy.

6. Rekonštrukcia stávajúcich oceľových konštrukcií a opláštení