Opláštenie oceľových konštrukcií

Strešné a obvodové opláštenia pozinkovanými a lakoplastovanými trapézovými plechmi.

Strešné a obvodové opláštenia izolačnými panelmi s výplňou PUR, PIR a minerálnou vlnou s požiarnou odolnosťou, vo farebnom prevedení podľa požiadavky investora.

Klampiarske práce súvisiace s opláštením.