Rekonštrukcia stávajúcich oceľových konštrukcií a opláštení

Podstata rekonštrukčných prác spočíva v repasácii oceľových konštrukcií, obnovení náterov a opláštenia s klampiarskymi prvkami. Hlavnou výhodou repasácie sú úsporné opatrenia, nakoľko sa repasuje už existujúca stavba.