Referencie

Realizované stavby:            
             
Stavba Druh prác        
Autosalón SEAT Trnava OK, klamp.práce, doplnkové konštrukcie    
Autosalón SEAT Piešťany OK, klamp.práce, doplnkové konštrukcie    
Autosalón SEAT Zvolen OK, klamp.práce, doplnkové konštrukcie    
Autosalón SEAT Bratislava-BOAT Doplnkové konštrukcie, klampiarske práce    
Autosalón SEAT Michalovce Doplnkové konštrukcie, klampiarske prce    
Mraziarne Sládkovičovo OK, klamp.práce, doplnkové konštrukcie, izolačné opláštenie
Veľkosklad OZ VISS Madunice  OK,izolačné opláštenie, klamp.práce    
Veľkosklad OZ HORTIM Bratislava OK,izolačné opláštenie, klamp.práce    
Sladovňa Sessler Trnava OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie,
  technologické linky,dopravné cesty,skadovacie silá  
Prestav Šintava OK,izolačné opláštenie, klamp.práce    
Autoservis Szilágyi Lovinobaňa OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,podesty  
Gymnázium Štúrovo OK 4. nadpodlažia        
TECHNIA Nové Zámky OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
Farby-laky LAČNÝ Nové Zámky OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
Inteco Komárno OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
Semerlock Sereď OK,opláštene, klamp.práce,doplnkové konštrukcie  
Agrocontrackt Jasová OK,opláštene, klamp.práce,doplnkové konštrukcie  
JORD Komárno OK,opláštene, klamp.práce,doplnkové konštrukcie  
Kotolňa na biomasu Selice OK,opláštene, klamp.práce,doplnkové konštrukcie  
MACH TRADE Sereď OK,opláštene, klamp.práce,doplnkové konštrukcie  
Agroconzulting Jatov OK,opláštene, klamp.práce,doplnkové konštrukcie  
Kamenárstvo V-Centrum Vráble OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
Autoservis AUTO BAL Lúčnica OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
PD Sklabiná - V. Krtíš OK výbehov s prestrešením      
Fermi Sereď OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
Kamion servis ALBEMA Rim.Sobota OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
Autolakovňa GATYÁS Vráble OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
ČOV Čáb OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,dopl. Konštr.,technológia
Heliport Hotel Kempinsky Blava OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
Autoservis Szilágyi Lovinobaňa OK,izolačné opláštenie, klamp.práce prijímacej haly  
Vino Kurčík Veľký Krtíš OK,izolačné opláštenie, klamp.práce,doplnkové konštrukcie
Kotolňa na biomasu Partizánske dopl.OK, kladkostroj.        
Husqarna Palárikovo oceľ.konštrukcia s izolačným opláštením, klampiarske práce
Dom dôchodcov Dvory nad Žitavou oceľová konštrukcia zasklenej strechy    
Porsche Nové Zámky oceľová koštrukcia autosalónu a opravárenskej dielne  
TECHNIA Nové Zámky Skladová hala oceľová konštrukcia, opláštenie  
LINEAPLAST Nové Zámky Výrobná hala oceľová konštrukcia, opláštenie  
FERADO Šaľa Oceľová konštrukcia , opláštenie, klampiarske práce  
Semerlock Sereď Montovaná OK,opláštene, klamp.práce    
ELMON SK V. Kýr Oceľová konštrukcia , opláštenie, klampiarske práce  
SOLA Switzerland Ivánka pri Nitre Oceľová konštrukcia , opláštenie, plochá strecha, klamp.
HAGARD HAL Nitra Oceľová konštrukcia , opláštenie, klampiarske práce  
Messer Tatragas Oceľová konštrukcia , opláštenie, klampiarske práce  
Montované haly z pozinkovaných profilov s opláštením - dodávka firmy Frisomat Nové Zámky:  
Hotel Remy Bratislava, STK Bezdedov,  D.Streda, Nové Zámky, Senec, Králová nad Váhom,  
Pekáreň NELA NZ, Svätoplukovo, Piešťany, Košice, V.Mača, Semmelrock Sereď,Inteko Sládkovičovo